Longkou Fushi Packing Machinery Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 เริ่มต้นด้วยการผลิตเครื่องตาข่ายโฟม PE และเครื่องคัดเกรดผลไม้ ปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องจักรการอัดขึ้นรูปพลาสติกที่ได้รับการรับรอง CE, เครื่องขึ้นรูปสูญญากาศ, การทำความสะอาดผลไม้, เครื่องแว็กซ์และคัดเกรด, การอัดรีดแผ่นโฟม PS/EPE Line, EPE foam Net Extrusion Line, PE Cap Liner Foam Sheet Extrusion Line, PE/PS Recycling and Pelleting Line เครื่องจักรมากกว่า 20 ชนิดทั้งหมด ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการผลิตและการแปรรูปผลไม้ การบรรจุเฟอร์นิเจอร์ อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา , อิเล็กตรอน, ศิลปะและงานฝีมือ, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ฯลฯ

แชทออนไลน์ WhatsApp!