Longkou Fushi บรรจุเครื่องจักร Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องสุทธิ PE โฟมและเครื่องไม้คัดเกรดตอนนี้ได้มีการพัฒนาการรับรอง CE พลาสติก Extrusion เครื่องจักร, เครื่องดูดฝุ่นเครื่องขึ้นรูปผลไม้ทำความสะอาดขี้ผึ้งและวัดผลเครื่อง PS / โฟม EPE แผ่น Extrusion สายโฟม EPE สายสุทธิ Extrusion, PE Cap Liner แผ่นโฟมอัดรีดสาย, PE / PS รีไซเคิลและอัดเม็ดแถวทั้งหมดกว่า 20 ชนิดของเครื่องซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านของผลไม้การทำและการประมวลผล, การบรรจุเฟอร์นิเจอร์, อาหาร, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา อิเล็กตรอนศิลปะและงานฝีมือ, อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นต้น


แชทออนไลน์ WhatsApp!